Κατάστημα

Home » Κατάστημα
 • Τα σώμαρτα θέρμανσης ακτινοβολίας AHT λειτουργούν με υπέρυθρης θέρμανση:
  • Έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Είναι μόνο πάνελ ακτινοβολίας των οποίων
  • Η κατανάλωση ρεύματος πέφτει κατά 20% αφού φτάσουν στη θερμοκρασία εργασίας των 85-90 βαθμών Κελσίου στην επιφάνεια των πάνελ.
  • Λόγω της υψηλής απόδοσης και της ομοιόμορφης κατανομής στο χώρο, επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά πάνελ θέρμανσης.
  • Ταιριάζει τέλεια είτε στον τοίχο είτε στην οροφή χωρίς κενά και επομένως αναμειγνύεται τόσο καλά σε σημείο να τα κάνει σχεδόν αόρατα.
  • Με φόντο της επιλογής σας!
 • Τα σώμαρτα θέρμανσης ακτινοβολίας AHT λειτουργούν με υπέρυθρης θέρμανση:
  • Έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Είναι μόνο πάνελ ακτινοβολίας των οποίων
  • Η κατανάλωση ρεύματος πέφτει κατά 20% αφού φτάσουν στη θερμοκρασία εργασίας των 85-90 βαθμών Κελσίου στην επιφάνεια των πάνελ.
  • Λόγω της υψηλής απόδοσης και της ομοιόμορφης κατανομής στο χώρο, επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά πάνελ θέρμανσης.
  • Ταιριάζει τέλεια είτε στον τοίχο είτε στην οροφή χωρίς κενά και επομένως αναμειγνύεται τόσο καλά σε σημείο να τα κάνει σχεδόν αόρατα.
  • Με φόντο της επιλογής σας!
 • Τα σώμαρτα θέρμανσης ακτινοβολίας AHT λειτουργούν με υπέρυθρης θέρμανση:
  • Έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Είναι μόνο πάνελ ακτινοβολίας των οποίων
  • Η κατανάλωση ρεύματος πέφτει κατά 20% αφού φτάσουν στη θερμοκρασία εργασίας των 85-90 βαθμών Κελσίου στην επιφάνεια των πάνελ.
  • Λόγω της υψηλής απόδοσης και της ομοιόμορφης κατανομής στο χώρο, επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά πάνελ θέρμανσης.
  • Ταιριάζει τέλεια είτε στον τοίχο είτε στην οροφή χωρίς κενά και επομένως αναμειγνύεται τόσο καλά σε σημείο να τα κάνει σχεδόν αόρατα.
  • Με φόντο της επιλογής σας!
 • Τα σώμαρτα θέρμανσης ακτινοβολίας AHT λειτουργούν με υπέρυθρης θέρμανση:
  • Έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Είναι μόνο πάνελ ακτινοβολίας των οποίων
  • Η κατανάλωση ρεύματος πέφτει κατά 20% αφού φτάσουν στη θερμοκρασία εργασίας των 85-90 βαθμών Κελσίου στην επιφάνεια των πάνελ.
  • Λόγω της υψηλής απόδοσης και της ομοιόμορφης κατανομής στο χώρο, επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά πάνελ θέρμανσης.
  • Ταιριάζει τέλεια είτε στον τοίχο είτε στην οροφή χωρίς κενά και επομένως αναμειγνύεται τόσο καλά σε σημείο να τα κάνει σχεδόν αόρατα.
  • Με φόντο της επιλογής σας!
 • Τα σώμαρτα θέρμανσης ακτινοβολίας AHT λειτουργούν με υπέρυθρης θέρμανση:
  • Έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Είναι μόνο πάνελ ακτινοβολίας των οποίων
  • Η κατανάλωση ρεύματος πέφτει κατά 20% αφού φτάσουν στη θερμοκρασία εργασίας των 85-90 βαθμών Κελσίου στην επιφάνεια των πάνελ.
  • Λόγω της υψηλής απόδοσης και της ομοιόμορφης κατανομής στο χώρο, επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά πάνελ θέρμανσης.
  • Ταιριάζει τέλεια είτε στον τοίχο είτε στην οροφή χωρίς κενά και επομένως αναμειγνύεται τόσο καλά σε σημείο να τα κάνει σχεδόν αόρατα.
  • Με φόντο της επιλογής σας!
 • Τα σώμαρτα θέρμανσης ακτινοβολίας AHT λειτουργούν με υπέρυθρης θέρμανση:
  • Έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Είναι μόνο πάνελ ακτινοβολίας των οποίων
  • Η κατανάλωση ρεύματος πέφτει κατά 20% αφού φτάσουν στη θερμοκρασία εργασίας των 85-90 βαθμών Κελσίου στην επιφάνεια των πάνελ.
  • Λόγω της υψηλής απόδοσης και της ομοιόμορφης κατανομής στο χώρο, επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά πάνελ θέρμανσης.
  • Ταιριάζει τέλεια είτε στον τοίχο είτε στην οροφή χωρίς κενά και επομένως αναμειγνύεται τόσο καλά σε σημείο να τα κάνει σχεδόν αόρατα.
  • Με φόντο της επιλογής σας!
 • Τα σώμαρτα θέρμανσης ακτινοβολίας AHT λειτουργούν με υπέρυθρης θέρμανση:
  • Έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Είναι μόνο πάνελ ακτινοβολίας των οποίων
  • Η κατανάλωση ρεύματος πέφτει κατά 20% αφού φτάσουν στη θερμοκρασία εργασίας των 85-90 βαθμών Κελσίου στην επιφάνεια των πάνελ.
  • Λόγω της υψηλής απόδοσης και της ομοιόμορφης κατανομής στο χώρο, επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά πάνελ θέρμανσης.
  • Ταιριάζει τέλεια είτε στον τοίχο είτε στην οροφή χωρίς κενά και επομένως αναμειγνύεται τόσο καλά σε σημείο να τα κάνει σχεδόν αόρατα.
  • Με φόντο της επιλογής σας!
 • Τα σώμαρτα θέρμανσης ακτινοβολίας AHT λειτουργούν με υπέρυθρης θέρμανση:
  • Έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Είναι μόνο πάνελ ακτινοβολίας των οποίων
  • Η κατανάλωση ρεύματος πέφτει κατά 20% αφού φτάσουν στη θερμοκρασία εργασίας των 85-90 βαθμών Κελσίου στην επιφάνεια των πάνελ.
  • Λόγω της υψηλής απόδοσης και της ομοιόμορφης κατανομής στο χώρο, επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά πάνελ θέρμανσης.
  • Ταιριάζει τέλεια είτε στον τοίχο είτε στην οροφή χωρίς κενά και επομένως αναμειγνύεται τόσο καλά σε σημείο να τα κάνει σχεδόν αόρατα.
  • Με φόντο προεπιλεγμένες φωτογραφιες όπως στες φωτογραφίες.
 • Τα σώμαρτα θέρμανσης ακτινοβολίας AHT λειτουργούν με υπέρυθρης θέρμανση:
  • Έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Είναι μόνο πάνελ ακτινοβολίας των οποίων
  • Η κατανάλωση ρεύματος πέφτει κατά 20% αφού φτάσουν στη θερμοκρασία εργασίας των 85-90 βαθμών Κελσίου στην επιφάνεια των πάνελ.
  • Λόγω της υψηλής απόδοσης και της ομοιόμορφης κατανομής στο χώρο, επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά πάνελ θέρμανσης.
  • Ταιριάζει τέλεια είτε στον τοίχο είτε στην οροφή χωρίς κενά και επομένως αναμειγνύεται τόσο καλά σε σημείο να τα κάνει σχεδόν αόρατα.
 • Τα σώμαρτα θέρμανσης ακτινοβολίας AHT λειτουργούν με υπέρυθρης θέρμανση:
  • Έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Είναι μόνο πάνελ ακτινοβολίας των οποίων
  • Η κατανάλωση ρεύματος πέφτει κατά 20% αφού φτάσουν στη θερμοκρασία εργασίας των 85-90 βαθμών Κελσίου στην επιφάνεια των πάνελ.
  • Λόγω της υψηλής απόδοσης και της ομοιόμορφης κατανομής στο χώρο, επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά πάνελ θέρμανσης.
  • Ταιριάζει τέλεια είτε στον τοίχο είτε στην οροφή χωρίς κενά και επομένως αναμειγνύεται τόσο καλά σε σημείο να τα κάνει σχεδόν αόρατα.
  • Με φόντο της επιλογής σας!
 • Τα σώμαρτα θέρμανσης ακτινοβολίας AHT λειτουργούν με υπέρυθρης θέρμανση:
  • Έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Είναι μόνο πάνελ ακτινοβολίας των οποίων
  • Η κατανάλωση ρεύματος πέφτει κατά 20% αφού φτάσουν στη θερμοκρασία εργασίας των 85-90 βαθμών Κελσίου στην επιφάνεια των πάνελ.
  • Λόγω της υψηλής απόδοσης και της ομοιόμορφης κατανομής στο χώρο, επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά πάνελ θέρμανσης.
  • Ταιριάζει τέλεια είτε στον τοίχο είτε στην οροφή χωρίς κενά και επομένως αναμειγνύεται τόσο καλά σε σημείο να τα κάνει σχεδόν αόρατα.
  • Με φόντο της επιλογής σας!
 • Τα σώμαρτα θέρμανσης ακτινοβολίας AHT λειτουργούν με υπέρυθρης θέρμανση:
  • Έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Είναι μόνο πάνελ ακτινοβολίας των οποίων
  • Η κατανάλωση ρεύματος πέφτει κατά 20% αφού φτάσουν στη θερμοκρασία εργασίας των 85-90 βαθμών Κελσίου στην επιφάνεια των πάνελ.
  • Λόγω της υψηλής απόδοσης και της ομοιόμορφης κατανομής στο χώρο, επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με άλλα παραδοσιακά πάνελ θέρμανσης.
  • Ταιριάζει τέλεια είτε στον τοίχο είτε στην οροφή χωρίς κενά και επομένως αναμειγνύεται τόσο καλά σε σημείο να τα κάνει σχεδόν αόρατα.
  • Με φόντο της επιλογής σας!
 • Sale!

  Aqua 2000 Water Conditioner

  195,00 
  AQUA 2000:  LIME DISSOLVER  Lime depostis in pipes and on heating elements in dish washers, washing machines, water heaters and boilers lead to premature ageing of the appliances. Reduced output , increased energy consumption and unnecessary repairs are other consequences. Due to less pressure in the pipes the washers in the taps will need replacing more often. Aqua Decalcifier will prevent the lime depostis  When using the AQUA 2000 , the lime remains suspended in the water and runs out through the drain instead of creating depostis. The method is both effective and environmentally appropriate – no chemical additives are used and the taste and the quantity of the water are not affected. Also, the quantity of detergents can be reduced by approximately 25 % due to lower surface tension of the water.
  • Ιταλικό design
  • Συμπαγές μέγεθος και ευκολία εγκατάστασης
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικότητα
  • Παροχή ενός σημείου νερού
  • Προστασία από το νερό IP25- αδιάβροχο
  • Ρύθμιση πιέσεος και θερμοκρασίας
  • Κεφαλή ντους & αξεσουάρ βρύσης
  • Ρυθμίσεις πιέσεος 4 κουμπιών : χαμηλή (1⁰ΗΕ), Μεσαία (2⁰ΗΕ) , Yψηλή (1+2⁰HE)
  • 2 led ενδείξεις που δείχνουν ποιό θερμαντικο στοιχείο είναι ενεργό
 • The IN/OUT connections are available in brass 1/2”, 3/4” and 1” with BSP type thread or plastic BSP or NPT thread. The PLUS 3P SX housings can house cartridges with variable height of 5” to 20”. Thanks to the innovative construction technique for double and triple stage models, characterised by a single-block head, the PLUS 3P SX cartridge filters offer excellent performance in terms of safety and an easy and quick installation. For a full control of operating conditions, there are single water filters available in the M version with 2 manometers. The wide range of accessories and spare parts is available upon request.
 • Περιγραφή Προιόντος:
  • Σύστημα φιλτραρίσματος κρύου νερού.
  • Κατάλληλο για καθαρισμό του νερού σύμφωνα
  • με το φυσίγγιο της επιλογής σας.
  • Διαθέσιμο σε διάφορα μεγέθη 1/2" , 3/4" , 1"
  For a full control of operating conditions, there are single water filters available in the M version with 2 manometers. The wide range of accessories and spare parts is available upon request.
 • Sale!
  The Saphir System is a compact, economical UV system that is designed with the consumer in mind. The Saphir System utilises commonplace single ended low pressure UV lamp technology, thus making the system not only economical for energy running costs, but also for replacement UV lamps. The single ended UV lamp also makes servicing the equipment very simple.
 • Βακτηριολογικό Φίλτρο Ενεργού Ανθρακα Ultracap Filter: → Μειώνει τα αιωρούμενα στερεά, το μόλυβδο, το σίδηρο, το υδρόθειο και άλλους ιχνοστοιχείους, καθώς και βελτιώνοντας τη γεύση. → Μειώνει αποτελεσματικά τα παθογόνα βακτήρια, συμπεριλαμβανομένης της χολέρας, της σαλμονέλας και του τυφοειδούς. → Το κεραμικό φίλτρο είναι κατασκευασμένο από φυσικά υλικά ος αποτέλεσμα να έχει 80% λιγότερα πλαστικά απόβλητα από άλλα διαθέσιμα συνθετικά φίλτρα. → Αλλάσεται κάθε 6 μήνες.
 • Κεντρικό Φίλτρο Πόσιμου Νερού Doulton HCP: → Βιδώνεται απευθίας στο μίξερ και είναι έτοιμο για χρήση. → Τέσσερα στάδια φιλτραρίσματος σε ένα μόνο φίλτρο νερού. → Μειώνει τα αιωρούμενα στερεά, το μόλυβδο, το σίδηρο, το υδρόθειο και άλλους ιχνοστοιχείους, καθώς και βελτιώνοντας τη γεύση. → Μειώνει αποτελεσματικά τα παθογόνα βακτήρια, συμπεριλαμβανομένης της χολέρας, της σαλμονέλας και του τυφοειδούς. → Κεραμικό φίλτρο Ultracarb® για αφαίρεση 99,99% των μικροβίων που υπάρχουν στο νερό. → Όλο το σύστημα είναι NSF 42 και 53 Δοκιμασμένο και Πιστοποιημένο.  
 • Κεντρικό Φίλτρο Πόσιμου Νερού Doulton ICP: Το φίλτρο Doulton ICP, είναι ένα σύστημα φίλτρου νερού πάγκου. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι φορητό και να εγκαθίσταται εύκολα και γρήγορα. → Είναι ένα φίλτρο βρύσης με δυνατότητα παραγωγής φιλτραρισμένου νερού. → Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να χρειάζεται ηλεκτρική παροχή. → Καθαρίζει το πόσιμο νερό σε κάθε ζήτηση. Δεν το αποθηκεύει. → Ιδανικό σύστημα καθαρισμού του νερού για κατοικίες, γραφεία, καφέ και όπου αλλού χρειαζόμαστε καθαρό , πόσιμο νερό απαλλαγμένο από χλώριο, μικροοργανισμούς και δυσάρεστη μυρωδιά και γεύση.
 • Κεντρικό Φίλτρο Νερού Doulton HIP: → Τέσσερα στάδια φιλτραρίσματος σε ένα μόνο φίλτρο νερού. → Μειώνει τα αιωρούμενα στερεά, το μόλυβδο, το σίδηρο, το υδρόθειο και άλλους ιχνοστοιχείους, καθώς και βελτιώνοντας τη γεύση. → Μειώνει αποτελεσματικά τα παθογόνα βακτήρια, συμπεριλαμβανομένης της χολέρας, της σαλμονέλας και του τυφοειδούς. → Κεραμικό φίλτρο Ultracarb® για αφαίρεση 99,99% των μικροβίων που υπάρχουν στο νερό. → Όλο το σύστημα είναι NSF 42 και 53 Δοκιμασμένο και Πιστοποιημένο. → Παρέχει έως και 300 λίτρα την ώρα αναζωογονητικά καθαρού, πόσιμου νερού. → Αλλαγή φίλτρου κλαθε 6 μήνες.
 • FA SX

  5,00 
  Τα φυσίγγια φίλτρου βάθους FA SX (DOE) παράγονται με σύρμα από πολυπροπυλένιο τυλιγμένο σε έναν κεντρικό πυρήνα πολυπροπυλενίου.   Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία μορίων φιλτραρίσματος από 1 έως 100 μικρά, ύψος 4 "έως 40" και διαμορφώσεις. Μέγιστη χωρητικότητα έως 5000 l / h. Τα φυσίγγια φίλτρου FA SX χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση άμμου, νιφάδων και άλλων ιζημάτων σε ανάρτηση, κατάλληλα για πολλές εφαρμογές για οικιακή, τεχνική και βιομηχανική χρήση. The FA SX (DOE) in depth filter cartridges are produced with polypropylene wire wound on a central polypropylene core. Available in a great variety of filtration degrees from 1 to 100 micron, height of 4” to 40” and configurations. Maximum capacity up to 5000 l/h. The FA SX filter cartridges are used to remove sand, flakes and other sediments in suspension, suitable for numerous applications for home, technical and industrial uses.
 • The HCS & Ultracarb is a quality Stainless Steel Countertop Water Filter System created to provide maximum durability. Made from stainless steel and fitted with a chromium plated brass base, your ceramic filter receives the ultimate level of protection. Fitted with a long life, cleanable ceramic filter to provide you with up to 300 litres per hour of refreshingly clean, drinking water on tap.
 • Πληροφορίες για το Προϊόν:
  •            Ανταλλακτικό φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα.
  •            Πυκνότητα διήθησης 5m
  •            Αφαιρεί από το νερό οσμές, χλώριο και στερεά
  •            σωματίδια.
  •            Αλλαγή κάθε 3 – 4 μήνες.
 • Sale!

  MAXIMA ECO 20 Water Softener

  1.195,00 
  Τα Maxima Water Softeners θα σας βοηθήσουν να απολαύσετε την καθαρή αίσθηση του μαλακού νερού. Maxima Water Softeners will help you enjoy the pure feeling of soft water.
  
  
  
   
 • Sale!

  OASIS DP UV Reverse Osmosis System

  395,00 
  Τα φίλτρα νερού αντίστροφης όσμωσης OASIS DP RO είναι εξοπλισμένα με βραχίονα για τοποθέτηση σε τοίχο και διατίθενται στις τυπικές εκδόσεις, ενισχυτική αντλία, αποστειρωτή UV και αντλία UV για να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις. Τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης OASIS DP RO διαθέτουν κασέτες SX (DOE) ύψους 10 ιντσών, έχουν δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να εξασφαλιστεί εξαιρετική απόδοση και μεγαλύτερη ποιότητα προϊόντος. Η διαδικασία περιλαμβάνει πολλαπλές φάσεις: το νερό υπόκειται σε τριπλή προ-διήθηση για την εξάλειψη των ακαθαρσιών, των ρύπων, των δυσάρεστων οσμών και των αρωμάτων. Στη συνέχεια διοχετεύεται μέσω της οσμωτικής μεμβράνης όπου λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της αντίστροφης όσμωσης. Το νερό στη συνέχεια συλλέγεται στη δεξαμενή συσσώρευσης, ωθείται στο κοκκώδες σύστημα ενεργού άνθρακα για μετά τη διήθηση και τέλος στον επαναμεταλλοποιητή, προκειμένου να εξισορροπηθούν οι οργανοληπτικές ιδιότητες.
  • BETTER WATER: High Capacity Reverse Osmosis water filtration for cleaner, healthier, and better-tasting water for drinking. Removes up to 99% of impurities, pollutants, bad odors and flavors.
  • COMPLETE WATER TREATMENT: The water is subject to triple pre-filtration; subsequently, it is channeled through the osmotic membrane where the reverse osmosis phenomenon takes place. The water is then collected in the accumulation tank, pushed into the granular activated carbon system for post-filtration and finally into the remineralization, in order to rebalance organoleptic properties.
  • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
  • Παρέχετε άμεσα ζεστό νερό με εξοικονόμηση έως και 80% σε ρεύμα και 50% στην κατανάλωση νερού.
  • Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230V – 50/60 Hz.
  • Δυνατότητα επιλογής εύρους μέγιστης ισχύος 3KW για κουζίνα.
  • Μέγιστη θερμοκρασία νερού του θερμαντήρα: 60 ᵒC.
  • Το κιτ παράδοσης περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ.
  • Συνολικές διαστάσεις: 285*180*110 mm.
  • Προστασία από ηλεκτροπληξία, υγρασία, υπερθέρμανση και υγειονομική προστασία.
 • Sale!

  Opus Instant Water Heater 5KW

  110,00 
  • Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
  • Παρέχετε άμεσα ζεστό νερό με εξοικονόμηση έως και 80% σε ρεύμα και 50% στην κατανάλωση νερού.
  • Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230V – 50/60 Hz.
  • Δυνατότητα επιλογής εύρους μέγιστης ισχύος για μπάνιο 2kw/3KW και 5KW.
  • Μέγιστη θερμοκρασία νερού του θερμαντήρα: 60 ᵒC.
  • Το κιτ παράδοσης περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ.
  • Συνολικές διαστάσεις: 285*180*110 mm.
  • Προστασία από ηλεκτροπληξία, υγρασία, υπερθέρμανση και υγειονομική προστασία.
 • Ultracarb SI®

  29,50 
  The Ultracarb® SI ceramic shell is fitted with an activated carbon block insert containing lead removal media and a slow-release scale inhibitor. The scale inhibitor reduces scale build-up on heater elements, boiler tanks, and pipework. The Ultracarb® SI filters the suspended solids, cloudiness, parasites, pathogenic bacteria, chlorine, bad taste & lead in your drinking water.
 • Ανταλλακτικό Φίλτρο Νερού Πολυπροπυλενίου Αφαιρεί αιωρήματα (χώματα, σκουριά, κατακάθια, μικροσωματίδια) Πυκνότητα διήθησης: 5μm Ύψος: 10"
 • Ανταλλακτικό Φίλτρο Νερού Ενεργού Συμπαγούς Άνθρακα Carbon Block Πυκνότητα Διήθησης: 0,5μm Ύψος: 10"
 • Βακτηριολογικό Φίλτρο Doulton Ενεργού Ανθρακα Ultracap Filter: → Μειώνει τα αιωρούμενα στερεά, το μόλυβδο, το σίδηρο, το υδρόθειο και άλλους ιχνοστοιχείους, καθώς και βελτιώνοντας τη γεύση. → Μειώνει αποτελεσματικά τα παθογόνα βακτήρια, συμπεριλαμβανομένης της χολέρας, της σαλμονέλας και του τυφοειδούς. → Το κεραμικό φίλτρο είναι κατασκευασμένο από φυσικά υλικά ος αποτέλεσμα να έχει 80% λιγότερα πλαστικά απόβλητα από άλλα διαθέσιμα συνθετικά φίλτρα. → Αλλάσεται κάθε 6 μήνες.

Τίτλος

Go to Top