Πληροφορίες για το Προϊόν:

  •            Ανταλλακτικό φίλτρο νερού ενεργού άνθρακα.
  •            Πυκνότητα διήθησης 5m
  •            Αφαιρεί από το νερό οσμές, χλώριο και στερεά
  •            σωματίδια.
  •            Αλλαγή κάθε 3 – 4 μήνες.