Περιγραφή

Πληροφορίες για το Προϊόν:

  •          Ανταλλακτικό φίλτρο νερού συμπαγές ενεργού άνθρακα.
  •              Πυκνότητα διήθησης 0,5m
  •              Αφαιρεί από το νερό οσμές, χλώριο, στερεά
  •              Σωματίδια, βαρεά μέταλλα, μικροοργανισμούς.
  •              Αλλαγή κάθε 3 – 4 μήνες.

About the Product:

  • Replacement compact activated carbon water filter.
  • Filtration density 0.5m Removes odors, chlorine, solids from water Particles, heavy metals, microorganisms.
  • Change every 3-4 months.