Αφαιρεί:

  • Σωματίδια
  • Σκουριά
  • Χλωρίνη
  • Ρύπους χλωρίου
  • Φυτοφάρμακα
  • Διαλύτες

Πυκνότητα: 25 micron