-Παροχή νερού σε δύο σημεία (πχ. Μπάνιο και νιπτήρα)
-Παρέχετε άμεσα ζεστό νερό με εξοικονόμηση έως και 80% σε ρεύμα και 50% στην κατανάλωση νερού.
-Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230V – 50/60 Hz.
-Δυνατότητα επιλογής εύρους μέγιστης ισχύος 3KW για κουζίνα.
-Μέγιστη θερμοκρασία νερού του θερμαντήρα: 60 ᵒC.
-Το κιτ παράδοσης περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ.
-Συνολικές διαστάσεις: 285*180*110 mm.
-Προστασία από ηλεκτροπληξία, υγρασία, υπερθέρμανση και υγειονομική προστασία.