Περιγραφή

Με αυτό το υπόβαθρο, ο Atlas Filtri εκτελεί την πιο εκτεταμένη γκάμα προϊόντων στο νερό·
τομέας φιλτραρίσματος και επεξεργασίας, για οικιακή και βιομηχανική χρήση, με:

 • περιβλήματα φίλτρου·
  κασέτες φίλτρου·
 • αυτοκαθαριζόμενα φίλτρα,
  μονάδες κατά κλίμακας,
  φορητά φίλτρα,
  φίλτρα πόσιμου νερού
 • Μονάδες RO·
 • μαλακτικά·
 • φίλτρα μέσων·
 • U.V. αποστείρωση λαμπτήρων·
  πλήρη φυτά επεξεργασίας νερού·
  δοσομετρικές αντλίες
 • χημικά προϊόντα·

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα:

 • Τα τυπικά ύψη κυμαίνονται από 4 “- 50″·
 • Τυπικοί ρυθμοί φίλτρου 0,2 – 100 μικρά·
 • Τα φυσίγγια μπορούν να καταπολεμήσουν τον κίνδυνο μικροβιακής προσβολής·
  προσαρμοσμένα σχήματα και μεγέθη διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος

Λειτουργικότητα:

 • χημικές ουσίες υψηλής καθαρότητας·
 • εμφιαλωμένο νερό·
 • φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά·

Τυπικές εφαρμογές:

 • ηλεκτρονικά – νερό ψύξης, νερό συμπυκνώματος·
 • παραγωγή ενέργειας – λύματα·
 • χημικά – προ-διήθηση οξέων, νερό επεξεργασίας, αλκοόλες, διαλύτες·
 • νερό επεξεργασίας·
 • πετρέλαιο και φυσικό αέριο – εξευγενισμένα προϊόντα, διήθηση, επιθετικοί διαλύτες·
  γενική βιομηχανική – λουτρό επιμετάλλωσης, λύματα·
 • φαγητό & ποτό – νερό προ-διήθησης

With that background Atlas Filtri performs the most extensive range of products in the water
filtration and treatment sector, for domestic and industrial use, with:

 • filter housings
 • filter cartridges
 • self-cleaning filters
 • anti-scale units
 • portable filters
 • drinking water filters
 • RO units
 • softeners
 • media filters
 • U.V. lamp sterilization
 • water treatment full plants
 • dosing pumps
 • chemical products

Features / Benefits

 • Standard heights range from 4″ – 50″
 • Standard filter rates 0,2 – 100 micron
 • Cartridges can fight the risk of microbial attack
 • customized shapes and sizes available upon request

Functionality

 • high purity chemicals
 • bottled water
 • pharmaceuticals, cosmetics

Typical Applications

 • electronics – cooling water, condensate water
 • power generation – waste water
 • chemicals – acids prefiltration, process water, alcohols, solvents
 • process water
 • oil & gas – refined products, prefiltration, aggressive solvents
 • general industrial – metallisation bath, waste water
 • food & beverage – prefiltration process water