-Άμεση παροχή ζεστού νερού σε όλα τα σημεία.

-Σημαντική εξοικονόμηση αερίου.

-Εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία ακόμη και σε περίπτωση μειωμένης άντλησης νερού και χαμηλής στάθμης πίεσης νερού.

-Εγγυάται τη μέγιστη υγιεινή άνεση, χωρίς ενοχλητικά άλματα θερμοκρασίας